1. Dataskyddsförordningen (GDPR) På Troll Nursery skyddar vi din integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och använder inte dina personuppgifter mer än nödvändigt.

Med oss kan du vara säker på att vi aldrig säljer, byter eller delar personlig information med andra företag, organisationer eller individer utan ditt samtycke. Vårt enda syfte med att samla in och lagra information är att kunna erbjuda dig optimal service.

Denna policy förklarar hur vi använder information om dig som konsument. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan utöva dem.

 1. HUR BEHANDLAR TROLL NURSERY PERSONUPPGIFTER? När du handlar hos oss på Troll Nursery lämnar du personuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi behöver denna information för att kunna hantera din beställning och leverera den korrekt till dig. Vi behöver också informationen för att kunna tillhandahålla service via kundtjänst, till exempel vid hantering av reklamationer och garantifrågor.

Vissa personuppgifter lämnas till de företag vi samarbetar med så att vi kan uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet, till exempel när det gäller avisering om paket och kontakter angående leverans.

Det är värt att notera att vi aldrig hanterar personnummer, eftersom betallösningen hanteras av en extern part.

 1. HUR SKYDDAR TROLL NURSERY PERSONUPPGIFTER? Vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och i enlighet med gällande dataskyddsregler. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

1. VILKA RÄTTIGHETER HAR JAG SOM KONSUMENT? Du har rätt att begära informationen vi lagrar om dig på begäran. Om informationen visar sig vara felaktig, ofullständig eller på annat sätt irrelevant är det vårt ansvar att rätta till felet. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst och begära att vi raderar din information. Dina personuppgifter kan raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.

Tänk på att om vi får en begäran om ett utdrag från registret kan vi be om ytterligare information för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person.

All kommunikation och alla åtgärder som vi på Troll Nursery vidtar på grund av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt.

Vi förbehåller oss dock rätten att ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som kan uppstå på grund av att våra partners måste vara involverade.

  1. EVENTUELLA KLAGOMÅL

Om du har klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Datainspektionen, som är tillsynsmyndigheten ansvarig.

  1. COOKIES

En cookie är en liten textfil (vanligtvis mindre än 1 KB) som lagras på din dator och innehåller information. Cookies används bland annat för att förbättra webbplatsen för användaren.

Vår webbplats använder den vänliga varianten av cookies, så kallade sessionscookies. När du besöker en webbplats skickas sessionscookies mellan din dator och vår server för att utbyta information. Detta kan till exempel gälla vad du har lagt i din varukorg eller om du är inloggad på Mina sidor.

Sessionscookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

I de flesta webbläsare finns det säkerhetsinställningar som kan inaktivera sessionscookies. I de flesta fall är det också möjligt att radera eventuella sessionscookies som redan har sparats.

Om du väljer att inte acceptera sessionscookies på vår webbplats kommer webbplatsen inte att fungera tillfredsställande.

Vid besök på denna webbplats registreras automatiskt en anonymiserad IP-adress. Detta gör vi för att mäta besöksfrekvensen och kunna analysera hur vi bäst utvecklar vår webbplats.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, måste besökare på en webbplats informeras om användningen av så kallade cookies och ges möjlighet att förhindra deras användning.

  1. ÄNDRINGAR AV POLICY

Observera att denna policy kan ändras, så du bör kolla tillbaka regelbundet. Vi meddelar dig om eventuella ändringar i policyn genom att publicera en ny policy och uppdatera datumet för "senast ändrad" högst upp på denna sida. Om vi samlar in nya personuppgifter om dig eller använder dina uppgifter på ett nytt sätt kommer vi att be om ditt samtycke i förväg.